Buchalik Brömmekamp Nederlands

Overdragende sanering of asset deal

Overdragende sanering of asset deal

Als een procedure met insolventieplan geen kans van slagen heeft, kunnen bepaalde onderdelen van een bedrijf door een overdragende sanering behouden blijven. 

Daarbij worden activa van een onderneming of een onderdeel via een zgn. asset deal overgedragen op een andere rechthebbende (bv. investeerder of opvangvennootschap). De nieuwe onderneming kan nu verdergaan zonder de oude schulden, omdat die in de regel in de insolvente onderneming blijven. De nieuwe eigenaar moet het bedrijf echter met feitelijk gelijksoortige activiteiten voortzetten. De curator leidt de verkooponderhandelingen. De overdragende sanering biedt het voordeel dat deze sneller wordt doorgevoerd dan een insolventieplan.

Buchalik Brömmekamp toetst voor een overdragende sanering de haalbaarheid en behartigt bij sanering de bedrijfseconomische en juridische belangen van de spin-off of nieuw op te richten onderneming. Dankzij de nauwe samenwerking tussen juristen en adviseurs en de aanwezigheid van alle expertise onder één dak kunnen alle denkbare aspecten van de transactie worden meegenomen. Baserend op onze jarenlange ervaring in herstructurering en transacties ondersteunen wij u bij alle vraagstukken op het gebied van overnames, verkoop, financiering en opschoning van portfolio’s.

Aan curatoren bieden wij naast de ondersteuning bij de verkoop van bedrijven bij een insolventieprocedure tevens ondersteuning bij het opstellen van een insolventieplan. Bovendien bieden wij een ruim pakket aan aanvullende diensten, zoals het opstellen van ondernemingsplannen, het beheren van een liquiditeitskantoor of het ter beschikking stellen van interim-managers (CRO).

[Gesamt: 1   Durchschnitt:  5/5]