Buchalik Brömmekamp Nederlands

Insolventieplan en Eigenverwaltung

Insolventieplan en Eigenverwaltung

De Duitse faillissementswet of Insolvenzordnung (InsO) biedt bedrijven in financiële problemen twee instrumenten om een insolventieprocedure zonder een door de rechtbank benoemde (voorlopige) curator te doorlopen en via een geregisseerd faillissement een doorstart te maken: de (voorlopige) Eigenverwaltung of herstructurering in eigen regie en de zogenaamde Schutzschirm– of vangnetprocedure. Beide procedures bieden uitzicht op succes, maar verschillen voor wat betreft de voorwaarden die gelden om het verzoek in te dienen en de rechten die worden verleend.

Het bestuur kan het bedrijf verder leiden en behoudt volledig zijn beheers- en beschikkingsbevoegdheden. Deze zouden bij een normale insolventieprocedure uiterlijk bij de opening van de procedure overgaan op de curator, waardoor de ondernemer praktisch gezien ‘onmondig’ zou worden. Het bestuur van het bedrijf is bij de Eigenverwaltung zijn eigen beheerder en krijgt zo een tweede kans.

De voorlopige Eigenverwaltung en de Schutzschirm-procedure zijn alleen mogelijk in de periode tussen het indienen van de aanvraag tot faillietverklaring en de opening van de insolventieprocedure. Beide procedures eindigen automatisch met de opening van de insolventieprocedure en gaan over in een Eigenverwaltungs-procedure volgens § 270 InsO.

Doel van de procedure is het behoud van het bedrijf. Dit in tegenstelling tot een normale insolventie, waarbij een bedrijf of onderdelen daarvan worden verkocht (zg. overdragende sanering of asset deal). Terwijl een normale insolventieprocedure gericht is op afwikkeling, wordt het bedrijf bij de Eigenverwaltung aan de hand van het insolventieplan gesaneerd. Het is voor een schuldenaar dus verstandig een voorlopige Eigenverwaltung– of Schutzschirm-procedure aan te vragen als hij zijn bedrijf wil saneren en een doorstart wil maken.

[Gesamt: 1   Durchschnitt:  5/5]