Buchalik Brömmekamp Nederlands

Belastingrecht

Belastingrecht

Een deskundig advies op het gebied van economisch recht omvat altijd een fiscale component. Wij zijn gespecialiseerd in de fiscale advisering bij bedrijfsovernames, herstructurering, opvolging en reorganisatie van ondernemingen. Daarnaast ontwikkelen wij zuiver fiscaal gebaseerde modellen voor de optimalisering van belastingaangiften en stemmen deze af op het vennootschapsrecht.

Speerpunten van onze portfolio:

  • Fiscale optimalisering van ondernemingsstructuren
  • Wijziging van rechtsvorm en herstructurering
  • Advisering over erfbelasting en erfrecht (opvolging in het bedrijf)
  • Toetsing van inkomstenbelasting en advisering bij herstructurering
  • Fiscale begeleiding van concernfinanciering (herstructurering van passiva)
  • Advisering over toepassing en behoud van voorwaartse verliesverrekening of carry forward
  • Financiering door vreemd vermogen van aandeelhouders
  • Advies over belasting op de overdracht van onroerende goederen (Grunderwerbsteuer)

[Gesamt: 0   Durchschnitt:  0/5]