Buchalik Brömmekamp Nederlands

Bankwetgeving | Financieringen

Bankwetgeving | Financieringen

De bankwetgeving behoort al sinds de oprichting van Buchalik Brömmekamp tot de speerpunten van onze activiteiten. Meerdere advocaten uit ons team hebben functies bekleed in speciale afdelingen van Duitse grote banken (juridische afdeling, workout, zekerheden etc.) en zijn uiterst vertrouwd met de denkwijze en besluitvorming van kredietinstellingen. Dit vormt de basis voor een succesvolle samenwerking en doelgerichte onderhandelingen met financiële dienstverleners.

Aanvullend op het klassieke kredietrecht toetsen wij trust-, pool-, en consortiumovereenkomsten, beheren schuldeiserpools of nemen tijdens de saneringsfase als trustee het aandelenpakket over.

Naast kennis van de bancaire richtlijnen omvat onze expertise grote delen van het kapitaalmarktrecht en financieringsadvies. Wij adviseren en ondersteunen onze cliënten bij het analyseren van uiteenlopende financieringsvormen en ontwikkelen hybride financieringsmodellen vanuit fiscaal oogpunt. Internationale financiers en investeerders begeleiden wij o.a. bij het nemen van participaties en bij NPL-transacties.

Speerpunten van onze portfolio:

  • Krediet- en kredietzekeringsrecht (krediet-, zekerheden-, trust-, consortiumovereenkomsten) en kredietafwikkeling
  • Begeleiding en beheer van schuldeiser-/zekerhedenpools
  • Project-, vastgoed- en overnamefinanciering
  • Hybride financieringsvormen (bv. mezzanine)

Advisering van financiers en investeerders, bv. bij NPL-transacties

[Gesamt: 0   Durchschnitt:  0/5]