Buchalik Brömmekamp Nederlands

Financieringstekort | Faillissement

Financieringstekort | Faillissement

Advisering bij financiële problemen, faillissement en sanering

Buchalik Brömmekamp is gespecialiseerd in het saneren van bedrijven en adviseren van alle betrokken partijen zoals ondernemers, aandeelhouders, bestuursorganen, crediteuren en curatoren. Onze juristen en adviseurs kijken daarbij naar alle kansen en mogelijkheden vanuit juridisch maar ook financieel-economisch oogpunt. Een van de prioriteiten binnen de advisering in crisissituaties ligt daarnaast in het afweren van civielrechtelijke schadeclaims en strafrechtelijke procedures voor onze cliënten.

Naast een gedegen kennis op het gebied van bank-, vennootschaps-, arbeids- en fiscaal recht hebben onze advocaten de nodige expertise in insolventierecht opgebouwd. Het merendeel van hen heeft in eerdere functies ruime ervaring opgedaan met het beheer van crisis- en insolventiesituaties.

Speerpunten van onze portfolio:

  • Sanering en herstructurering bij faillissement of doorstart
  • Rechten, plichten en aansprakelijkheid bij een bedrijfscrisis
  • Opstellen van insolventieplan (tevens pre-packaged) en schuldsaneringsplan
  • Behartigen van rechten en belangen van crediteuren bij insolventie van een Duitse debiteur
  • Afweren van aanspraken van Duitse curatoren op grond van Duitse faillissementspauliana
  • Vertegenwoordiging in de (voorlopige) schuldeiserscommissie (vertegenwoordigingsorgaan van de schuldeisers in de insolventieprocedure)
  • Begeleiding van investeerders bij M&A-processen

[Gesamt: 0   Durchschnitt:  0/5]