Buchalik Brömmekamp Nederlands

Herstructurering: deskundig advies en gedegen oplossingen

Herstructurering: deskundig advies en gedegen oplossingen

Wij bieden transparantie en zorgen voor de juiste maatregelen

Indien een bedrijf in een financiële crisis verzeild raakt, qua ontwikkeling een stapje terug moet doen of extra financiële middelen nodig heeft, is het verstandig om een derde partij met verstand van zaken in te schakelen. Deze partij kan duidelijkheid en transparantie verschaffen over de huidige situatie en de achterliggende oorzaken, en advies geven over toekomstige maatregelen. Dit advies kan betrekking hebben op het hele bedrijf of op enkele onderdelen, zoals bijvoorbeeld de strategische positionering of het bedrijfsplan. In de vorm van Business Reviews of het beoordelen van strategie en bedrijfsplan op haalbaarheid, verschaffen wij de gewenste transparantie en helpen wij u bij de communicatie met uw kapitaalverstrekkers.

In het geval van een vergevorderde crisis is vaak een brede kijk op saneringsconcepten nodig, om gedegen advies over de saneringsmogelijkheden bij het bedrijf te kunnen geven. Dit advies biedt een rechtsgeldige basis tot besluitvorming, vooral voor de financiële partners van het bedrijf, en houdt rekening met de huidige rechtsspraak.

Buchalik Brömmekamp Bedrijfsadvies heeft de afgelopen 15 jaar methoden en instrumenten ontwikkeld, die een efficiënte gang van zaken garanderen. Onze experts met jarenlange ervaring hebben gedegen kennis om passende concepten te ontwikkelen, u te ondersteunen bij de communicatie richting stakeholders en om vaart te zetten achter de implementatie van benodigde maatregelen.

[Gesamt:0    Durchschnitt: 0/5]

Cookie Preference

Please select an option. You can find more information about the consequences of your choice at Help.

Select an option to continue

Your selection was saved!

Help

Help

To continue, you must make a cookie selection. Below is an explanation of the different options and their meaning.

  • Accept all cookies:
    All cookies such as tracking and analytics cookies.
  • Accept only cookies from this website:
    Only cookies from this website.
  • Reject all cookies:
    No cookies except for those necessary for technical reasons are set.

You can change your cookie setting here anytime: Datenschutz. Colofon

Back