Buchalik Brömmekamp Nederlands

Specialist op het gebied van herstructurering en sanering in Duitsland

Specialist op het gebied van herstructurering en sanering in Duitsland

Als adviesbureau voor herstructurering en sanering zijn wij gespecialiseerd in het weer succesvol maken van mkb-bedrijven die al dan niet op een faillissement afstevenen. Speerpunt is het adviseren en begeleiden van ondernemingen bij een sanering onder insolventiebescherming. Dit vereist snel en vastberaden handelen en een gespecialiseerd team, dat ook in dringende gevallen de juiste oplossing weet te vinden en hiernaar handelt. Ook tijdens zware omstandigheden voor of tijdens een faillissement staan wij paraat en verschaffen weer speelruimte, begeleiden het bedrijf tijdens de verschillende insolventiestappen en zorgen ervoor dat het bedrijf klaar is voor de toekomst.

Duitse dochterondernemingen weer op de rit krijgen

Vanwege de nabijheid van de Nederlandse grens bieden wij onze diensten ook aan de andere kant van de grens aan. Wij helpen Nederlandse bedrijven indien hun Duitse dochteronderneming financieel in zwaar weer verkeert of tegen juridische problemen aanloopt. Nog steeds zijn veel ondernemers (niet alleen Nederlandse) te weinig bekend met het Duitse rechtssysteem op het gebied van sanering- en insolventierecht. Daarnaast weten ze vaak niet welke mogelijkheden het Duitse rechtssysteem op het gebied van sanerings- en insolventierecht heeft om de financiële situatie van een dochteronderneming te optimaliseren. Het risico dat de tegenvallende resultaten gezien de aansprakelijkheid in het vennootschapsrecht ook hun weerslag hebben op de moederonderneming, mag echter niet worden onderschat. Ook in dit geval is gedegen advies onontbeerlijk. We beschikken over een uitgebreide kennis op het gebied van insolventie en zijn binnen korte tijd uitgegroeid tot marktleider wat betreft de advisering van bedrijven bij een sanering onder insolventiebescherming. Als specialisten op het gebied van sanering onder insolventiebescherming begeleiden wij jaarlijks meer dan 30 bedrijven door procedures voor een beschermd schild (‘Schutzschirmverfahren’) of een (voorlopig) behoud van eigen goederen. Wij ontwikkelen complete en duurzame oplossingen, die zowel juridisch, fiscaal en bedrijfseconomisch op elkaar zijn afgestemd en vertalen deze in herstructurings- en saneringsprojecten. Buchalik Brömmekamp staat bedrijven met raad en daad bij gedurende alle fases van het herstructureringsproces.

Hulp bij het incasseren van vorderingen bij failliete Duitse partners

Daarnaast adviseren en begeleiden wij Nederlandse ondernemingen bij het incasseren van vorderingen van Duitse klanten, leveranciers en andere stakeholders, die in financiële moeilijkheden verkeren en waarbij een gedegen kennis van het Duitse insolventierecht noodzakelijk is.

Verweer tegen aanspraken van Duitse curatoren

Conform de Duitse faillissementspauliana heeft de curator de mogelijkheid om betalingen van u als leverancier terug te vorderen, die u voor het uitvoeren van uw dienst eigenlijk rechtmatig had verkregen. Voorwaarde hiervoor is, dat u mogelijk op de hoogte was van de crisissituatie van uw klant. De grond voor de vernietiging is verankerd in de wil van de Duitse wetgever, waaruit volgt dat onrechtmatige vermogensverschuivingen voorafgaand aan het faillissement middels de faillissementspauliana ongedaan dienen te worden gemaakt. Een handelwijze die in principe zinvol en begrijpelijk is. Maar steeds vaker worden o.a. (Nederlandse) leveranciers, die jarenlang op verzoek van hun Duitse klanten uitstel van betaling hebben verleend, en vervolgens op grond van dit uitstel worden betaald, na een vele jaren later opgetreden faillissement van de klant door de liquidateurs opgedragen, om de ontvangen betalingen terug te betalen. Uit ervaring weten we dat veel van deze aanspraken ongegrond zijn en niet klakkeloos moeten worden voldaan. Onze specialisten beschikken over jarenlange ervaring op het gebied van insolventieprocedures en kennen de werkwijze van Duitse curatoren. Wij helpen bij het efficiënt handhaven van uw rechten en bij het afweren van aanspraken van Duitse curatoren. Bovendien herkennen we mogelijke risico’s bij de aanspraak en helpen om deze te vermijden.

Ons interdisciplinaire team beschikt over omvangrijke kennis

Bij Buchalik Brömmekamp werken bedrijfseconomen, ingenieurs en juristen interdisciplinair samen en bieden een breed aanbod aan diensten aan.

Het team van Buchalik Brömmekamp Rechtsanwaltsgesellschaft heeft daarbij jarenlange ervaring op het gebied van economisch recht, in het bijzonder insolventie- en saneringsrecht, bank- en financieringsrecht, handels- en maatschappelijk recht, fiscaal recht, arbeidsrecht, procesrecht en aansprakelijkheidsrecht.

De adviseurs van Buchalik Brömmekamp Unternehmensberatung beschikt over uitgebreide kennis op het gebied van de uitwerking en toepassing van herstructureringsconcepten en put uit jarenlange beroepservaring in leidinggevende functies bij industriebedrijven, handelsondernemingen en dienstverleners.

Neem contact met ons op!

[Gesamt: 7   Durchschnitt:  5/5]